Hét blog voor de ervaren assistant

De winst- en verliesrekening in gewone mensentaal

Weet jij wat de V&W rekening inhoudt?

Het financiële resultaat, daar draait het in de meeste organisaties om. Het is een vast agendapunt in een directievergadering. De winst- en verliesrekening staat daarbij centraal. Herken jij deze term en weet jij waar ze het over hebben? Je komt een winst- en verliesrekening overal tegen: in jaarrekeningen, maandrapportages en begrotingen.

Termen die hetzelfde betekenen
Om het nog gemakkelijker te maken wordt de winst- en verliesrekening ook wel exploitatierekening, resultatenrekening of staat van baten en lasten (P & L, profit & loss account, income statement) genoemd.

Financieel assistant

De verdeling van de taart

In een overleg waarbij de winst- en verliesrekening besproken wordt staat impliciet de volgende vraag centraal: ‘Wat hebben we ervan gebakken en hoe is de taart verdeeld?’ Kees de Jong stelt deze vraag dan ook aan de orde tijdens de training Financieel management voor de assistent. EBITDA en EBIT, ook wel bedrijfsresultaat of operationeel resultaat (operational result, operational income) geheten, zijn belangrijke financiële begrippen die op de winst- en verliesrekening staan.  

Wat staat er op de winst- en verliesrekening?

Op een winst- en verliesrekening wordt achtereenvolgens uitgezet (1) hoe groot is de tulband (EBITDA) die is gebakken, (2) wat er aan taart (EBIT) overblijft na aftrek van de afschrijvingen als gevolg van de investeringen in het verleden en (3) hoe deze taart is verdeeld. Organisaties willen een zo’n groot mogelijke taart overhouden (EBIT). Want als er geen taart is, dan wordt het lastig verdelen.  

  • Nadat de taart (EBIT) op de winst- en verliesrekening is vastgesteld, wordt de taart verdeeld. Allereerst krijgen de verstrekkers van rentedragende schulden een stuk taart, namelijk een rentevergoeding (dus de rente die een bedrijf moeten betalen over de openstaande schulden). Deze verstrekkers zijn vaak de banken.
  • Daarna dient de organisatie veelal vennootschapsbelasting over het resterende resultaat te betalen. Zo krijgt ook de overheid een deel van de taart.
  • De resterende taart is bestemd voor de eigenaren, althans als de organisatie eigenaren heeft. Een vereniging of stichting heeft immers geen eigenaren, dan wordt de taart volledig aan de rijkdom van deze organisatie (het eigen vermogen) toegevoegd.

Het belang van financieel management

In alle sectoren van onze maatschappij is financieel management cruciaal voor het wel en wee van een organisatie. Of je nu groot, klein, profit of non profit bent. Want ook voor bijvoorbeeld ziekenhuizen is het van belang dat zij financieel gezond zijn. Onlangs publiceerde de organisatie BDO de Benchmark Ziekenhuis 2019. In dit rapport worden ziekenhuizen met financiële kengetallen als solvabiliteit, current ratio, rentabiliteit, DSCR en EBITDA vergeleken en beoordeeld. Meer termen die inzicht geven wat de financiële status is van een organisatie.

Dit artikel is geschreven door Kees de Jong, trainer van de 2-daagse cursus Financieel management voor de assistent van Secretary Management Institute. 

Weet jij of jouw organisatie financieel gezond is?

In de 2-daagse cursus Financieel management voor de assistent bespreekt de trainer verschillende financiële termen die jij hoort als assistent tijdens vergaderingen. Daardoor begrijp je de onderlinge samenhang tussen begrippen beter.

Meer kennis maakt je daadkrachtiger, pro-actiever en onafhankelijker.

Over Haitske Daniels

Bekijk ook

Integer handelen - opleiding bestuurskunde

Integriteit binnen overheden: niet meer dan normaal… toch?

Als bestuurssecretaresse hoor je van alles in vergaderingen, werk je met persoonlijke en gevoelige informatie …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *