Hét blog voor de ervaren assistant

Integer handelen binnen overheden: een hot topic

Wat is integer handelen?

Integer handelen houdt in dat je jouw taken zorgvuldig uitvoert volgens de geldende regels en weet waar je verantwoordelijk voor bent. Ontstaat er een unieke situatie waarin je zelf moet bepalen hoe je moet handelen? Dan doe je dit volgens een moreel verantwoorde wijze (bron: carrieretijger.nl).

Integer handelen, niet meer dan normaal… toch?

Als bestuurssecretaresse hoor je van alles in vergaderingen, werk je met persoonlijke en gevoelige informatie en ben je betrokken bij de politieke agenda van de bestuurder. Integer handelen lijkt niet meer dan normaal, toch? Toch is de invulling van jouw spagaatrol soms een flinke uitdaging: hoe combineer je loyaliteit aan je vak, aan de organisatie en aan de bestuurder?

Hoe vaak komen integriteitsproblemen voor binnen bestuurlijke organisaties?

Nou, vaak! Zo vaak dat er jaarlijks de Politieke Integriteitsindex wordt gepubliceerd in de Volkskrant. Deze PI-index geeft een overzicht welke Nederlandse politieke ambtsdragers in het nieuws zijn geweest. Uiteenlopende kwesties komen aan de orde, zoals ordinair liegen, het plegen van fraude, vriendjespolitiek en het vertonen van ongewenst gedrag. Deze integriteitsschendingen komen voor in alle bestuurlijke lagen: gemeente, provincie en rijksinstituten. In 2018 komt wangedrag in de vrije tijd het meest voor in de PI-index. Zo kwam in het nieuws dat een wethouder uit Oss moest aftreden, omdat hij net iets te vaak te diep in het glaasje keek. Maar hij bleef ontkennen, hij zag zichzelf als een Bourgondiër.

Integer handelen verdient meer aandacht

Er is te weinig oog voor het verband tussen moraal en macht. Expert Leo Huberts geeft in een interview met de Volkskrant aan dat het vaak voorkomt dat ambtenaren pas tot actie overgaan als de integriteitschending al heeft plaatsgevonden. Bestuursorganen moet zelf actief met een plan van aanpak komen om integriteit hoger op de agenda te zetten. Volgens Leo Huberts moet integriteit meer bespreekbaar gemaakt worden in organisaties. Leidinggevenden hebben hierin een voorbeeldfunctie. Het is wellicht een open deur, maar politici moeten zelf blijven denken en kritisch zijn op hun eigen functioneren. Uit onderzoek van FNV blijkt zelf dat 15% van de gevraagde medewerkers bij het Rijk onder druk is gezet om niet-integer te handelen. En deze druk zou komen van leidinggevenden…! 

De veranderende rol van de overheid

Hoogleraar Zeger van der Wal vertelt in een artikel in het Binnenlands Bestuur dat van ambtenaren steeds meer gevraagd worden dat zij samenwerkingen zoeken met het bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke organisaties. Dat betekent dat er verschuivingen plaatsvinden in taken en verantwoordelijkheden. Overheden moeten hun controle min of meer uitbesteden, maar blijven zij wel eindverantwoordelijk? Wie kan je aanspreken als iets fout is gegaan? Zeger van der Wal ziet dat er allerlei initiatieven ontstaan vanuit bestuurlijke organisaties om deze partners actief te betrekken bij hun ‘integriteitsbeleid’.

Download brochure BestuurskundeHoe weet je dat jouw bestuurder integer handelt?

Als bestuurssecretaresse kan je de bestuurder hierbij adviseren en ondersteunen. Hoe combineer je loyaliteit aan je vak, aan de organisatie en aan de bestuurder? Hoe staat het met de integriteit van de ambtenaar?

De antwoorden op deze vragen worden besproken tijdens de 5-daagse opleiding Bestuurskunde. In vijf dagen leer je de belangrijkste kenmerken van het openbaar bestuur, krijg je inzicht in de politiek en de rol van politici en maak je kennis met openbare financiën, rechtsvormen en management & organisatievraagstukken.

Over Secretary

Met onze blogs blijf je als ervaren assistant op de hoogte van de (vele) veranderingen in jouw vak. Daarnaast bieden we al meer dan 25 jaar waardevolle opleidingen en congressen. Hiermee zet je een flinke stap verder, zowel zakelijk als privé. In ons uitgebreide aanbod vind je altijd iets dat bij je past!

Bekijk ook

Is corporate culture een agendapunt in jouw vergadering?  

Hoor jij weleens de voorzitter van een RvB, RvT of RvC zeggen ‘het volgende agendapunt …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *