Hét blog voor de ervaren assistant

De ‘last’ van een secretaresse in een publieke organisatie

Wanneer je werkt bij een publieke organisatie, zal er vast wel eens gemopperd zijn op jouw ‘collega-ambtenaren en politieke bazen:

Valkuilen ondersteuner openbare orde veiligheid
  • Kan het niet wat zuiniger?’
  • ‘Waar zijn ze nou precies mee bezig?’
  • ‘Is dat project nu nog niet gerealiseerd?’
  • ‘Het is ook altijd hetzelfde liedje met die ‘luie’ ambtenaren’.

Vervolgens wordt snel verontschuldigend jouw kant op gekeken. ‘Ja, sorry, ik bedoel jou natuurlijk niet’. Herken je dit? En dat terwijl je weet dat er keihard gewerkt wordt door jouw ambtelijke en/of politieke bazen.

Vooroordelen of radicale flexibiliteit

Hebben we hier nu te maken met simpele vooroordelen? Of komt dit wellicht omdat niet iedereen een goed beeld heeft hoe een publieke organisatie precies werkt? En waarom niet alle (bedrijfsmatige) methoden en technieken één op één gekopieerd kunnen worden uit het bedrijfsleven? Heeft degene er wel eens bij stil gestaan dat geen enkele marktpartij elke vier jaar (of de afgelopen tijd zelfs sneller) met zo’n radicale koerswijziging geconfronteerd kan worden als dat binnen het openbaar bestuur gebeurt?

Koerswijziging? Ja, terwijl grote bedrijven een lange termijn strategie ontwikkelen, kan het bij een publieke organisatie voorkomen dat een links kabinet wordt opgevolgd door een rechts georiënteerd kabinet (of andersom) of dat de gehele politieke crew (bijvoorbeeld een college van B&W) in één klap wisselt en van continuïteit geenszins sprake is. Soms wordt het beleid 180 graden gewijzigd.

Bedrijfsmatig werken binnen het openbaar bestuur

Vertel je je vrienden en kennissen dan over de specifieke kenmerken van een overheidsorganisatie? Geef je aan dat sommige processen binnen de overheid anders lopen aangezien winst niet centraal staat? Zeg je dan dat de overheid uitsluitend het algemeen belang mag behartigen?

Van belang voor publieke organisaties zijn bijvoorbeeld waarden zoals vrijheid, rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Deze waarden staan niet altijd op gelijke voet met het maken van winst of met efficiency.

bestuurskunde

Dat betekent (gelukkig) niet dat er binnen het openbaar bestuur niet bedrijfsmatig wordt gewerkt. Door de komst van shared service centers, het doorrekenen van kosten, verhoogt het kostenbewustzijn binnen het Openbaar Bestuur.

Ook andere vormen van samenwerking leiden tot minder uitgaven. Op het terrein van HRM kan je denken aan belonen naar prestaties, het beter zicht hebben en scoren van competenties van medewerkers. Ondanks – of wellicht juist dankzij – de bezuinigingen van de afgelopen jaren blijkt dat bedrijfsmatig werken bij publieke organisaties wel degelijk mogelijk en noodzakelijk is.

Meer efficiëntie en snelheid

Of knik je bevestigend als er gemopperd wordt op ‘de overheid’ en zie je in je eigen praktijk ook dat politieke en ambtelijke besluitvormingsprocessen lang duren? Heeft dat te maken met onwil van de betrokkenen of juist met zorgvuldigheid omdat men tenslotte belastinggeld uitgeeft? Of is er nog iets anders aan de hand?

Plato schreef rond 380 voor Christus één van zijn bekendste boeken Politeia, waarin hij onder meer de basis legt voor politieke filosofie. In zijn boek komen onder meer 5 staatsvormen aan de orde. De democratie staat daarbij beslist niet in zijn top drie van staatsvormen terwijl wij heden ten dage de democratie als ons grootste goed beschouwen.

Hoe zit dit nu precies en hoe verhouden politieke filosofie en politieke wetenschappen zich tot staats- en bestuursrecht? Wat zijn precies de kenmerken van de trias politica en hoe functioneert ons openbaar bestuur precies? Kan de besluitvorming efficiënter en sneller worden georganiseerd? Of gaan we daarbij voorbij aan de typische kenmerken van een overheidsorgaan waarin opvattingen, verlangens en eisen van burgers en instellingen omgezet worden in bindende beslissingen?

Geschreven door Dorinda Hovestadt, voormalig docent van de opleiding Bestuurskunde.

Zo krijg je meer inzicht in bestuurskunde

Download brochure BestuurskundeAls je wil excelleren in jouw functie en alle bijzondere facetten die bij jouw publieke organisatie horen en ook inzicht wilt verkrijgen in het werkveld en type werk van je ambtelijke en politieke bazen, dan is de opleiding bestuurskunde écht iets voor jou.

In vijf dagen leer je de belangrijkste kenmerken van het openbaar bestuur, krijg je inzicht in de politiek en de rol van politici, wordt er een introductie staats & bestuursrecht en economie en financieel management gegeven en nog veel meer.

Opleiding Bestuurskunde voor de secretaresse

Over Secretary

Met onze blogs blijf je als ervaren assistant op de hoogte van de (vele) veranderingen in jouw vak. Daarnaast bieden we al meer dan 30 jaar waardevolle opleidingen en congressen. Hiermee zet je een flinke stap verder, zowel zakelijk als persoonlijk. Kijk dus zeker even in ons uitgebreide aanbod!

Bekijk ook

Secretariaat

Zes tips voor succesvol projectmanagement

Steeds meer organisaties werken in projectteams. Dus ook steeds meer secretaresses werken in de rol van projectassistent. Herkenbaar? We geven je 6 tips voor succesvol projectmanagement: Met een goede project kickoff is de kans van slagen veel groter.   Kijk naar de kwaliteiten van de projectleden, maak gebruik van elkaars talenten. ...

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.